ایونت جذاب بازی شب مافیا !

بازی شب مافیا یک بازی گروهی است که حداقل تعداد نفرات شرکت‌کننده در بازی باید پنج نفر باشند. نسخه اصلی این بازی تشکیل شده از ۴۰ شخصیت جذاب که شامل نقش‌های شهروندی ، مافیا و مستقل است. بازی مذکور یک بازی کاملا استنباطی و استدلالی است و متشکل از دو بخش شب و روز در بازی است؛ به این صورت که هر تیمی برای برنده شدن، باید دیگر شخصیت‌های بازی را حذف کند که این حذف کردن اصلا آسان نیست. 

بازی گروهی مافیا جنگ میان اقلیت آگاه و اکثریت ناآگاه است

سرنوشت این شهر به تشخیص ها و تصمیم های شما بستگی دارد.

می توانید اعتماد دیگران را جلب کنید بدون اینکه حقیقت شما را بدانند؟